Mänskliga rättigheter

Foto: Tabita Hultqvist

Perspektiv

Foto: Tabita Hultqvist

Tillsammans

Foto: Tabita Hultqvist

Vi är en ideell förening som verkar för förståelse och öppenhet mellan människor och mot rasism genom utbildning och material för skolor och föreningar.

Ett varmare Sverige

Under våren svänger vädret snabbt. Ena dagen är det vårvärme, nästa dag yr snöflingorna kring husknuten. Samfällt njuter vi och samfällt huttrar vi! Ofarliga samtalsämnen om väder och vind binder samman människor. Vi känner att vi hör ihop då vi tänker och tycker... läs mer

Att se till sina egna

Man kan inte jämföra två olika tidsepoker med varandra. Det som var då, det var då. Det som är nu, det är nu. Men det är oklokt att inte dra lärdom av det som skett. Att underlåta att uppmärksamma det som hände och vad det fick för konsekvenser. Under en resa i Polen... läs mer

Följ oss på twitter & instagram

Kalender

Inga händelser att visa.

Lärarnas Riksförbund

Naturbruksskolornas Förening